Hỗ trợ việc làm - Training Xuất Nhập Khẩu

Training Xuất Nhập Khẩu

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

Nhân viên hành chính kho

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN Sale Logistics

TUYỂN DỤNG Nhân viên xuất nhập khẩu.

Hoạt động bao gồm chế biến, thương mại xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang nước ngoài.

Tuyển dụng xuất nhập khẩu - Không yêu cầu kinh nghiệm

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Sales Logistics

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu (Sales Logistics)

Xem chi tiết

Tuyển dụng 05 vị tri Sales Xuất khẩu Full-time

Xem chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh & TTS Sales xuất khẩu

Xem chi tiết

Tuyển Sales Logistics - Không yêu cầu kinh nghiệm

Xem chi tiết

Tuyển dụng Sales dịch vụ Xuất Nhập khẩu Số lượng: 5

Xem chi tiết

TUYỂN DỤNG Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu Quốc tế Nhân viên Merchandiser may mặc Nhân viên Content SEO

Xem chi tiết

Tuyển dụng Thực tập sinh vị trí nhân viên chứng từ Số lượng: 1 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Logistics Số lượng: 2

Xem chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Khai báo hải quan

Xem chi tiết