Hỗ trợ thực tập - Training Xuất Nhập Khẩu

Training Xuất Nhập Khẩu

Training xuất nhập khẩu

đào tạo xuất nhập khẩu tốt nhất

đào tạo chứng từ xuất nhập khẩu

đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu
đào tạo thực tế xuất nhập khẩu

Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Sao Biển Tuyển Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Vị trí: thực tập Logistics, Số lượng: 10 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Vị trí: Thực tập sinh Giao nhận XNK, Số lượng: 02 Ngày cập nhật: 18/03/2019

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới.

Tuyển thực tập sinh xuất nhập khẩu có lương

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu: 01 Người Tại Hà Nội

Nhân viên hành chính kho

TUYÊN DỤNG NHÂN VIÊN Sale Logistics

TUYỂN DỤNG Nhân viên xuất nhập khẩu.

Hoạt động bao gồm chế biến, thương mại xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang nước ngoài.

Vị trí:Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Ngày cập nhât: 25/09/2019

Xem chi tiết

Hỗ trợ các vị trí thực tập xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp thực tế

Xem chi tiết

Tuyển thực tập sinh Ngày đăng : 18/07/2019

Xem chi tiết

Vị trí: thực tập sinh xuất nhập khẩu. Số lượng: 01 Ngày cập nhật: 18/7/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập hiện trường Xuất Nhập Khẩu Ngày đăng:05/07/2019 Số lượng:02

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập sinh Logistics. Số lượng: 01 Ngày cập nhât: 28/6/2019

Xem chi tiết

Vị trí: Thực tập sinh sales logistics. Ngày cập nhật: 27/6/2019

Xem chi tiết

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS) *Vị trí: Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngày cập nhật: 24/6/2019

Xem chi tiết

Công Ty TNHH Chế Biến & Xuất Khẩu Thủy Sản Cam Ranh tuyển dụng: *Vị trí: - Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Xem chi tiết

CTY CP XNK PHƯƠNG PHÚ CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Tuyển dụng THỰC TẬP SINH -Ngày cập nhật: 24/6/2019

Xem chi tiết